• Prefabrykaty betonowe Słupy, belki, stropy filigran, belki podwalinowe, schody, balkony

  • Fachowe podejście do pracy Wspieramy budownictwo w całej Polsce!

Produkcja słupów prefabrykowanych

REALIZACJE I PRODUKTY

Aktualnie w Lubar Prefabrykacja podjęliśmy się produkcji niestandardowych słupów prefabrykowanych żelbetonowych o wielkich gabarytach i nietypowych kształtach, które z dumą prezentujemy na zdjęciach u dołu tego artykułu.

Produkcja podobnych słupów jest w pełni spersonalizowana i wymaga odrębnego i nietypowego podejścia do każdego etapu produkcji. W jednym z pierwszych etapów przygotowywane są formy i szalunek słupów w oparciu o technologię CNC. W międzyczasie zbrojarze wykonują i obrabiają wewnętrzną konstrukcje stalową ważącą nawet kilka ton. Do słupów żelbetowych prefabrykowanych przed i po zalaniu betonem montujemy akcesoria. Końcowym etapem jest kontrola jakości i kosmetyczna obróbka prefabrykatu.

Możliwości w zakresie produkcji słupów prefabrykowanych

Słupy prefabrykowane mogą charakteryzować się kwadratowym i prostokątnym przekrojem, produkujemy także słupy okrągłe. Co więcej, słupy mogą posiadać wsporniki we wszystkich czterech kierunkach stosowane do oparcia belek i podciągów. Produkujemy zarówno słupy jednokondygnacyjne jak i słupy wielokondygnacyjne. Montaż może oprzeć się o wytyki pod słup; inna możliwość to połączenie skręcane z wykorzystaniem systemowych łączników słupowych różnych firm; albo montaż w stopach kielichowych z ryflowaniem na końcach.

Prefabrykacja otwiera szerokie perspektywy zastosowania akcesoriów. Najczęściej wykorzystywanymi akcesoriami przeznaczonymi dla słupów prefabrykowanych są marki odgromowe umiejscowione u dołu i u góry słupa, które stanowią standardowe wyposażenie słupów i spawane są do głównego zbrojenia. Natomiast przy montażu na wytyki pod słupy, wbudowujemy w konstrukcje słupów stalowe rury karbowane (rura robusta). Szeroko stosujemy także systemowe rozwiązania różnych firm w zakresie łączników słupowych.

Podczas produkcji słupów prefabrykowanych wykorzystujemy beton minimum klasy C30/37 oraz stal zbrojeniową B500B lub B500SP.

Zajmujemy się także prefabrykacją stoposłupów, czyli słupów żelbetowych połączonych z fundamentem na sztywno podczas produkcji.

Słupy prefabrykowane stają się następnie częścią wielu różnych inwestycji. Najczęściej inwestorzy zamawiają słupy na hale produkcyjne, magazynowe i wysokiego składowania. Słupy żelbetowe znajdują także zastosowanie w budownictwie dla rolnictwa, obiektach sportowych, parkingach, budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych.

Do każdego zlecenia podchodzimy w zindywidualizowany sposób, osoby zainteresowane produkcją słupów prefabrykowanych zapraszamy do kontaktu. Na naszej stronie dostępny jest katalog na słupy żelbetowe prefabrykowane. Cena słupów żelbetowych prefabrykowanych ustalana jest indywidualnie, po kontakcie z naszym działem ofertowym.