• Lubar Prefabrykacja Sp. z o.o. Prefabrykacja jako przyszłość budownictwa

Stawiamy na jakość

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie klientom produktów najwyższej jakości. W tym celu niezbędne jest zachowanie odpowiednich standardów produkcji elementów prefabrykowanych. Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów spełniamy poprzez stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji. Definiuje ona sposoby postępowania przy każdym etapie produkcji wyrobów oraz zasady poszczególnych procedur wytwarzania. Dzięki temu nasz zakład działa zgodnie z wymogami norm zharmonizowanych, a także posiada Certyfikaty Zgodności na produkcję następujących rodzajów elementów: