• Prefabrykaty betonowe Słupy, belki, stropy, trybuny
    schody i wiele innych


  • Usługi montażowe
    Kompleksowa obsługa budowy od wykonania
    po dostawę i montaż prefabrykatów

Kompleksowe usługi w zakresie projektowania, produkcji, dostawy i montażu prefabrykatów

Produkcja wyrobów wykonywana jest w pełni pod zamówienie klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym zadaniom i oczekiwaniom zamawiającego. Nasza oferta skierowana jest do wielu sektorów budownictwa m. in. budownictwo przemysłowe, publiczne i mieszkaniowe.

NASZA OFERTA

W zakresie budownictwa publicznego dostarczamy elementy prefabrykowane dla takich obiektów jak stadiony, hale widowiskowo-sportowe, parkingi wielopoziomowe, obiekty biurowe oraz użyteczności publicznej. Najczęściej występujące prefabrykaty: słupy, belki, podciągi, trybuny, belki zębate, stopnice trybun,  stropy filigran, płyty kanałowe, szyby windowe, biegi schodowe i płyty spocznikowe, mury oporowe.

Skontaktuj się z nami

Dostawy elementów prefabrykowanych w zakresie budownictwa przemysłowego obejmują obiekty hal produkcyjnych oraz magazynowych, hal wysokiego składowania i innych. Najczęściej występujące prefabrykaty: słupy, belki, podciągi, belki podwalinowe, stropy filigran, płyty kanałowe, ściany, biegi schodowe i płyty spocznikowe.

Skontaktuj się z nami

Dla budownictwa mieszkaniowego świadczymy dostawy zarówno dla budynków wielorodzinnych jak i jednorodzinnych. Najczęściej występujące prefabrykaty: biegi schodowe i płyty spocznikowe, płyty balkonowe, stropy filigran, płyty kanałowe, mury oporowe.

Skontaktuj się z nami

W zakresie budownictwa infrastrukturalnego produkujemy i dostarczamy prefabrykowane przepusty skrzynkowe, podwaliny pod ekrany akustyczne, płyty drogowe, mury oporowe, stopnie skarpowe i inne.

Skontaktuj się z nami

Elementy małej architektury są nieodzowną częścią zagospodarowania terenu wokół obiektów jak również przestrzeni miejskiej w postaci placów i skwerów. Najczęściej występujące prefabrykaty: ławki, donice, kosze, przystanki autobusowe i inne.

Skontaktuj się z nami

Na naszą ofertę składają się również usługi montażowe. Zakres prac montażowych ustalany jest indywidualnie, jednakże najczęściej obejmuje on montaż konstrukcji prefabrykowanej hal przemysłowych i magazynowych. Dysponujemy dwiema ekipami monterskimi, które są doświadczone w prowadzeniu prac nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych, np. zimą. W ten sposób efektywnie wydłużamy sezon budowlany i skracamy całkowity czas budowy. Ponadto podczas wykonywanych prac montażowych stosujemy się do wymagań „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”.

Skontaktuj się z nami